Baitul Ma'mur's blog

Menapaki Hidup Sejahtera Dunia Akhirat.

Aqidah

Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum (axioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. (Kebenaran) itu dipatrikan (oleh manusia) di dalam hati (serta) diyakini kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.

Ada beberapa istilah lain yang semakna atau hampir semakna dengan istilah aqidah yaitu: iman, tauhid, ushuluddin atau fiqih akbar. Dan menurut ulama salaf (termasuk Imam Malik, Ahmad, dan Syafi’i) adalah:
Sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa aqidah adalah keimanan atau kepercayaan kepada Allah yang terikat kuat dan kokoh di dalam hati dan tidak dicampuri dengan keragu-raguan dan membawa ketenangan lahir dan batin.

Berikut ini Kami sajikan beberapa tulisan yang bertemakan aqidah, tulisan tersebut Kami ambil dari berbagai sumber dan untuk mengetahui lebih lanjut silahkan masuk ke sumber tulisannya.
Semoga bermanfaat.

Su’ul Khatimah.
Hal-hal yang membatalkan ke Islaman seseorang.
Jangan dekati zina.
Kematian mendadak.
Bahaya masa bodoh untuk mempelajari Islam.
Antara Rasa Harap dan Takut.
Beriman pada Malaekat
Amalan ahli Syurga…
Antara Wali Allah dan Wali Syetan.
Mengolok-olok Ajaran Nabi
Asmaul Husna
Aqidah Ahlus As-Sunnah
Akidah dan amalan Yahudi
Nabi Muhammad
Tanpa Tauhid, Amal Ibadah Tak Bernilai
Iman seseorang
Syirik
Ibadah

Lihat semua……

Iklan
 
%d blogger menyukai ini: